Yoga & Coaching

POSITIEVE PSYCHOLOGIE

De Positieve Psychologie stelt de kracht in de mens centraal, inplaats van de klacht. De interventies zijn gericht op het verstevigen van je veerkracht. Door positieve gedachten, gevoelens en gedrag te trainen vergroot je je gevoel van welbevinden.

Bzinnig werkt met een mix van onderstaande methodieken en werkvormen uit de Positieve Psychologie, zonder daarbij de klacht en het leed te ontkennen. Ik benut interventies die zinvol en effectief zijn gebleken, waar ik positieve ervaringen mee heb en dus vertrouwen in heb. Anders gezegd: Ik heb een eclectische manier van werken. Mijn rugzak is gevuld met jaren ervaring en ik pak eruit wat op dat moment passend is.


Mijn basis is Oplossingsgerichte Coaching
Het Engelse werkwoord to coach kan gedefinieerd worden als 'het op comfortabele wijze vervoeren van mensen van de plek waar ze zijn, naar de plaats waar ze willen zijn'. Deze omschrijving dateert nog uit de tijd dat een coach een transportmiddel was dat door een span paarden getrokken werd. Heel romantisch natuurlijk, maar de reis duurde vaak lang en was moeizaam. Tegenwoordig willen we onze bestemming vaak wat sneller en gemakkelijker bereiken. Praktijk Bzinnig is gericht op deze snellere manier van "reizen" van A naar B, van wens naar werkelijkheid, ofwel van probleem naar oplossing. Geen oeverloze gesprekken over problemen, maar zinvolle interventies richting oplossingen. In korte tijd ontdek je jouw eigen vermogens, vaardigheden en -zinnigheid, die je kunt benutten op jouw weg.
Niet de problemen worden uitgediept, maar de mogelijkheden die je zelf in huis hebt om met deze problemen om te gaan en oplossingen te realiseren, staan op de voorgrond.

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)  
In de kern draait de ACT om het leren accepteren en loslaten. Je krijgt inzicht in de manier waarop gedachten en gevoelens met elkaar samenhangen en hoe ze je gedrag beïnvloeden. Je gaat ontdekken welke gedachten je belemmeren te doen wat je eigenlijk wilt. Je leert anders met deze gedachten om te gaan en daarmee je gevoel en gedrag te veranderen. Voorop staat het stoppen met vechten tegen emoties en gedachten waar niet van te winnen valt, zodat je je tijd en energie kunt investeren in zaken die werkelijk van belang zijn. Ik noem dit ook wel "De kunst van het accepteren".

Mindfulness en yoga       
Vaak zijn we met dingen bezig, maar ondertussen in ons hoofd druk met wat er gisteren gebeurde of wat er morgen gaat gebeuren, iets wat iemand tegen je gezegd heeft enzovoorts. Het is heel waardevol om te leren hoe met je aandacht meer in het hier en nu kunt zijn. Dit geeft rust, leert je accepteren wat er is en geeft ruimte om bewuster te kiezen. 

Kunstzinnige Coaching
Met kunstzinnige werkvormen wordt een sterk beroep gedaan op het onder bewuste. Tekenen, collages en creatief schrijven worden gebruikt om tot contact en verdieping te komen en antwoorden te vinden. Je laat je denken even voor wat het is en laat het stromen. De antwoorden komen dan spontaan naar boven borrelen en tonen zich vaak op een verrassend heldere manier op papier.Wandel / outdoor Coaching
Ik neem mijn cliënten graag mee naar buiten, de natuur in. Wandelcoaching brengt je letterlijk en figuurlijk in beweging. Daardoor ontstaat er ook beweging in mentale en emotionele processen. Ook kan het je juist even stil laten staan als je geneigd bent om aan bepaalde dingen voorbij te lopen. Alles om je heen draagt bij aan het proces van coaching. De natuur is daarbij een soort van "tweede coach".